Twijfelt u over de werking van één of meerdere van uw blusmiddelen? Neem gerust contact met ons op en wij doen graag het onderhoud.
Brandblusser, poederblusser, noodverlichting, rookmelders

Advies & onderhoud

Blussers of rookmelders die niet goed onderhouden zijn kunnen zomaar weigeren. Het is dus van belang deze jaarlijks te laten controleren. Backus Brandpreventie neemt u deze zorg uit handen.                                                                                                                     

“Maak rookmelders ook zélf rondom geregeld schoon. Dit kan vaak gewoon met een stofzuiger.”

 

Twijfelt u over de werking van één of meerdere van uw blusmiddelen? Neem gerust contact met ons op.

Wat houdt onderhoud van blusmiddelen in?

Onderhoud aan blusmiddelen gebeurt volgens een norm. Die schrijft gedetailleerd voor hoe een controle moet  worden uitgevoerd en op welke onderdelen een blusapparaat wordt gecontroleerd. 

Degene die het onderhoud uitvoert heeft de opleiding “Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen” gevolgd en het examen met goed gevolg afgelegd.

De onderhoudsintervallen van blusmiddelen worden als volgt samengevat:

 • Jaarlijks: Regulier onderhoud
 • 5 jaar: Hervullen van sproeischuimblussers
 • 10 jaar: Revisie. De brandblusser wordt gedemonteerd voor een algehele inspectie. De blusstof en de voorgeschreven onderdelen worden vervangen. 
 • CO2-blussers worden na 10 jaar geijkt en hervuld door een daartoe bevoegd bedrijf.
 • 15 jaar: Hervullen sproeischuimblussers
 • 20 jaar: Einde technische levensduur. De blusser moet worden vervangen.
 

Brandslanghaspels moeten ieder jaar worden gecontroleerd. Elke 5 jaar vindt een uitgebreid onderhoud plaats en wordt de slang beproefd. 

Wat kunt u zelf controleren?

Waarschijnlijk loopt u meerdere keren per dag langs de aanwezige blusapparaten. 

Tijdens het langslopen hebt u een aantal belangrijke zaken zelf al gecontroleerd voor u er erg in heeft. Deze visuele inspectie kan al veel ellende voorkomen.

Let hierbij op de volgende punten:

 • Hangen de blusmiddelen nog op de juiste plaats?
 • Zijn de blusmiddelen recent gecontroleerd en gekeurd?
 • Zit de borging nog op de blusmiddelen?
 • Wijst de drukmeter nog in het groene gedeelte?
 • Zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?

Het is van belang te controleren of medewerkers weten waar de brandblussers hangen en of ze weten hoe deze te bedienen. Wijs hen óók gerust op bovenstaande controlepunten. 

Twijfelt u over de werking van één of meerdere van uw blusmiddelen? Neem gerust contact met ons op.