Twijfelt u over de werking van één of meerdere van uw blusmiddelen? Neem gerust contact met ons op en wij doen graag het onderhoud.
Brandblusser, poederblusser, noodverlichting, rookmelders

Brandpreventie

Het is misschien een cliché, maar een goede brandpreventie kan veel ellende voorkomen.  Goedwerkende rookmelders kunnen levens redden. Ook hierin kan Backus Brandpreventie u adviseren. 

Wij leveren onder andere rookmelders, hittemelders, CO-melders en watermelders. 


“Denk eens aan koppelbare melders. Gekoppelde melders vergroten uw vluchttijd, en dus de veiligheid.”


Staat u er wel eens bij stil welke gevolgen een brand voor ú kan hebben? 

Het belang van controle

Brandblussers en brandslanghaspels zijn vooral bedoeld om een brand in een vroegtijdig stadium te onderdrukken. Ze vormen een belangrijk middel bij brandbestrijding en zijn meestal snel beschikbaar. 

Blussers en haspels zijn relatief eenvoudig in gebruik. Het is wel belangrijk om ze jaarlijks te laten keuren. 

Bij slecht of geen onderhoud bestaat de kans dat een brandblusser niet of niet goed functioneert. Die beginnende brand breidt zich dan al snel uit tot een brand die niet meer door uzelf kan worden bestreden. Met alle gevolgen van dien.

Ook rookmelders hebben onderhoud nodig. Maak rookmelders rondom geregeld schoon. Dit kan vaak gewoon met een stofzuiger.

Wist u dat uw brandverzekering mogelijk eisen stelt aan het onderhoud van uw blusmiddelen? Het zou zonde zijn als u hier geen aanspraak op zou kunnen maken als het een keer echt nodig is. Wat schrijft uw verzekeraar voor?

Goedkoop is duurkoop
Bij de aanschaf van nieuwe brandblussers wordt vaak alleen naar de prijs gekeken. Dat is logisch, want alle blussers lijken immers op elkaar, en 6 liter schuim is 6 liter schuim zou je denken. Toch zijn er wezenlijke verschillen die de kwaliteit van een brandblusser bepalen. 

Los van de gebruikte materialen kennen brandblussers een blusrating. Deze wordt bepaald door een brandproef waarbij een proefopstelling onder bepaalde omstandigheden moet worden geblust. De uitkomst hiervan bepaalt de rating. Hoe hoger de rating, hoe hoger de bluskracht. 

Let dus bij de aanschaf van nieuwe blussers niet enkel op de prijs, maar ook op de blusrating.

Rookmelders
Vanaf 1 juli 2022 is het in Nederland verplicht om een rookmelder te hebben op elke (woon)verdieping in je huis en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. De rookmelderplicht gold al voor nieuwbouw, maar vanaf dan ook voor bestaande bouw.

In het Bouwbesluit Online vindt u meer informatie over de rookmelderplicht. 

Gemak
Omdat u waarschijnlijk met andere zaken bezig wilt zijn dan het onderhoud aan uw brandblussers helpen wij u graag een handje. 

Klanten waar we de controle hebben mogen uitvoeren worden indien gewenst opgenomen in onze agenda. Zodra de controlemaand zich aandient nemen wij contact met u op en plannen een afspraak. 

Zo kunt u zich bezighouden met zaken die voor ú belangrijk zijn.

Als gebruiker blijft u echter wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de routinecontroles en dient u erop toe te zien dat onderhoud aan de blusmiddelen wordt uitgevoerd. 

Huurder of verhuurder?
Eigenaar en gebruiker kunnen onderlinge afspraken maken over de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de rookmelders en de kosten hiervan.

Informeer bij uw verhuurder hoe deze verantwoordelijkheid bij u is geregeld.


Wat kunt u zelf al doen op het gebied van brandpreventie?

  • Zorg voor voldoende brand- en rookmelders; 
  • Regelmatige controle van de brand- en rookmelders; Maak melders rondom geregeld schoon, bijvoorbeeld met een stofzuiger.
  • Zorg dat de aanwezige blusmiddelen gebruiksklaar zijn, en goed bereikbaar;
  • Instrueer gebruikers over hoe blusmiddelen te gebruiken en waar ze te vinden;
  • Draag zorg voor veilige en herkenbare vluchtroutes, vrij van blokkades; 
  • Voldoende en goed getrainde bedrijfshulpverleners. Een opleiding tot bedrijfshulpverlener komt niet alleen op de werkvloer van pas.
  • Op het arboportaal leest u meer over dit onderwerp